HETMANKA: ODKRYWAM - TWORZĘ - ROZWIJAM SIĘ


Kontakt:

adres: ul. Czarnieckiego 2
80-239 Gdańsk-Wrzeszcz
tel: (+48 58) 341 09 20
fax: (+48 58) 341 09 20

Ceremoniał

Patron szkoły

Patron szkoły

Szkoła została oddana do użytku w 1954 r. Dnia 27.09.1959 r. nadano jej imię Stefana Czarnieckiego i ufundowano sztandar na którym wyryte są słowa: "Ojczyzna, nauka, cnota".

Patron - Stefan Czarniecki herbu Łodzia urodził się w Czarncy w 1599r. Karierę zawdzięczał zawodowej służbie wojskowej. Mówił o sobie: "jam nie z roli, ani z soli, ale z tego co mnie boli wyrosłem". Szczególną sławę zyskał walcząc ze Szwedami w potopie szwedzkim. Przed śmiercią otrzymał buławę hetmańską. Zmarł w Sokołówce 15 lutego 1665r. Śpiewamy o nim w hymnie państwowym.

Dnia 13.11. 2002r. w Warszawie w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość odebrania przez szkołę repliki buławy hetmańskiej Stefana Czarnieckiego. Od tego czasu szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 17 im. hetmana Stefana Czarnieckiego.


Ceremoniał szkoły

Placówka stworzyła własny ceremoniał, który składa się z następujących elementów:


Sztandar szkoły i Buława hetmańska

Wprowadzane są podczas ważnych uroczystości szkolnych, takich jak: Pasowanie na ucznia, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, jubileusze, uroczystości państwowe.

Sztandar szkoły
Sztandar szkoły
Sztandar szkoły

Poczet sztandarowy i Strażnicy koronni

Poczet sztandarowy
Poczet sztandarowy

Ceremoniał Pasowania na ucznia

Uczniowie klas I pasowani są repliką buławy hetmańskiej

Ceremoniał Pasowania na ucznia

Nagroda Patrona Szkoły – "Srebrna Buławka"

Nawiązując do tradycji hetmańskich najlepsi absolwenci otrzymują miniaturę buławy hetmańskiej

Nagroda Patrona Szkoły

Tytuł "Małego Hetmańczyka"

Nagrodą Patrona Szkoły po I etapie edukacyjnym jest tytuł "Małego Hetmańczyka", dyplom honorowy i nagroda rzeczowa.


Logo szkoły

Od roku 2010 szkoła posiada nowe logo z napisem "Hetmanka – nasza szkoła"

Logo szkoły
Logo szkoły


© 2006 - 2014 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Stefana Czarnieckiego w Gdańsku

Facebook