HETMANKA: ODKRYWAM - TWORZĘ - ROZWIJAM SIĘ


Kontakt:

adres: ul. Czarnieckiego 2
80-239 Gdańsk-Wrzeszcz
tel: (+48 58) 341 09 20
fax: (+48 58) 341 09 20

Rok szkolny 2017/2018


Organizacja roku szkolnego 2017/2018 w SP 17

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 04 września 2017 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2017 r.
 3. Ferie zimowe – 29.01. – 11.02.2018 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna – 29.03. – 03.04.2018 r.
 5. Zakończenie roku szkolnego – 22.06.2018 r.

Dni wolne od zajęć szkolnych:

 • 01.11.2017 r. – (środa) - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2017 r. (sobota) – Święto Niepodległości
 • 6.01.2018 r. (sobota) – Święto Trzech Króli
 • 01.05.2018 r. (wtorek) – Święto 1 Maja
 • 03.05.2018r. (czwartek)- Święto Konstytucji 3 - Maja
 • 31.05.2018 r. (czwartek) – Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

na podstawie Rozp. o organizacji roku szkolnego (w tym czasie odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

 • 14.10.2017 r. (sobota) - Dzień Edukacji Narodowej)
 • 30.04. 2018 r. – poniedziałek przed 01.05.2018 r.
 • 02.05.2018 r. (środa – Dzień Flagi)
 • 01.06.2018 r. (piątek po Bożym Ciele)

Terminy wystawiania ocen i projektów ocen

 1. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I semestr - 12 grudzień 2017 r. (wtorek)
 2. Rada klasyfikacyjna. Zatwierdzenie ocen za I semestr – 16 stycznia 2018 r. (wtorek)
 3. Rada podsumowująca – 23.01.2018 r. (wtorek)
 4. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za rok szk. 2017/2018 – 22 maja 2018 r. (wtorek)
 5. Rada klasyfikacyjna. Zatwierdzenie ocen na koniec roku szkolnego – 15 czerwca 2018 r. (piątek)
 6. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2016/2017 – 25 czerwiec 2018r. (poniedziałek)

Terminarz zebrań z rodzicami

 • 12.09.2017 r. - Zebrania z rodzicami kl. 0 – VI; wybór reprezentantów do Szkolnej Rady Rodziców; posiedzenie nowego składu Szkolnej Rady Rodziców
 • 17.10.2017 r. - Zebrania z rodzicami kl. 0 – VI
 • 14.11.2017 r. - spotkania indywidualne z rodzicami
 • 12.12.2017 r. - Zebrania z rodzicami kl. 0 – VI; przekazanie informacji o przewidywanych ocenach
 • 23.01.2018 r. g. 17.30 - Zebrania z rodzicami kl. 0 – VI – podsumowanie I semestru
 • 06.03.2018 r. - zebrania z rodzicami
 • 10.04.2018 r. – zebrania z rodzicami
 • 22.05.2018 r. - zebrania z rodzicami kl. 0 – VI; przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2017/2018Kalendarz roku szkolnego 2017/2018:Pobierz plik w formacie PDF:

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018© 2006 - 2014 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Stefana Czarnieckiego w Gdańsku

Facebook