HETMANKA: ODKRYWAM - TWORZĘ - ROZWIJAM SIĘ


Kontakt:

adres: ul. Czarnieckiego 2
80-239 Gdańsk-Wrzeszcz
tel: (+48 58) 341 09 20
fax: (+48 58) 341 09 20

Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017 / 2019


Prezydium:

Przewodniczący – Natalia Cwajgart

Za – ca przewodniczącego – Maria Szliserman – Gradomska

Sekretarz – Zbigniew Czaja

Skarbnik – Iwona Żyromska


Członkowie:

 • Joanna Formela
 • Magdalena Rzepka
 • Anna Chęćka
 • Małgorzata Skolimowska
 • Barbara Wysocka
 • Kamila Szwaczkiewicz
 • Aleksandra Spiżewska
 • Lidia Markiewicz
 • Joanna Stoń – Egiert
 • Barbara Szalacha – Jezierska
 • Kinga Gucwa
 • Beata Zgryziewicz
 • Ewa Wojciechowska
 • Aleksandra Domaszewicz
Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi:

- 70 zł na cały rok szkolny za pierwsze dziecko,

- 30 zł na cały rok szkolny za drugie dziecko,

- za trzecie i kolejne dziecko rodzic jest zwolniony z opłat.


Wpłat można dokonywać:

- u skarbników klasowych

- w sekretariacie szkoły

- na konto:

Bank Spółdzielczy w Sztumie 88 8309 0000 0083 3663 2000 0010

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku ul. Czarnieckiego 2, 80-239 Gdańsku

Tytuł płatności: Darowizna na cele statutowe - nazwisko i imię ucznia, klasa


Prosimy o uważne wypełnienie na druku przelewu pola tytułem, gdyż jest to niezbędne do właściwego zidentyfikowania darczyńcy.

© 2006 - 2014 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Stefana Czarnieckiego w Gdańsku

Facebook